UMYTIE A ČISTENIE PODLÁH
Strojové čistenie podláh, detailné umytie podláh (linoleum, PVC, marmoleum, dlažby), strojové umývanie čistenie liatych podláh v prevádzkach a v skladoch, strojové čistenie priemyslových podláh v predajniach, umývanie a strojové čistenie podláh po stavebnej činnosti, remeslách a rekonštrukciách. Umývanie, umytie a strojové vyčistenie a upratovanie podláh po maľovaní a maliaroch. Generálne strojové […]