Plesne a ich vplyv na zdravie človeka

Máte pocit, že sa vaše zdravotné problémy zhoršujú? Ste unavení, mávate kašeľ, alergie alebo astmu a netušíte prečo? Vyskytuje sa vo vašom dome či byte pleseň? Možno, práve ona je pôvodcom všetkých vašich problémov.

Alergia je definovaná ako prehnaná reakcia imunitného systému na látky, s ktorými sa v našom prostredí bežne stretávame. Daný alergén môže vyvolať neprimeranú reakciu spôsobenú nesprávnou aktiváciou protilátok zo skupiny imunoglobulínu E. Prejavy alergických reakcií bývajú rôzne, od banálnej nádchy až po anafylaktický šok, ktorý môže vo vzácnych prípadoch viesť až k smrti.

Medzi veľmi agresívne alergény patria tiež plesne. Plesne sú vláknité huby alebo mnohobunkové organizmy, ktorých základnou stavebnou jednotkou je vlákno, tzv.hýfa. Sústavu hýf voláme mycélium a slúži k výžive plesní. Vlákno plesne klíči z tzv. spóry, ktorá predstavuje jej rozmožovací útvar.

V prírode sa plesňami môžeme stretnúť na každom kroku. Spóry sa vo vzduchu nachádzajú dokonca častejšie ako napr. peľové zrnká. Rozhodujúcim činiteľom sú klimatické podmienky. Plesniam najviac vyhovuje teplé a vlhké počasie, teda vrcholiace leto a začiatok jesene. Uvoľňovať sa však môžu ešte i počas prých mrazíkov.

Pre človeka a jeho zdravie predstavuje značné riziko práve vysoká koncentrácia spór plesní v ovzduší. Za takýchto okolností môže dôjsť ku vzniku rôznych alergií alebo astmy. Samotné alergie mávajú vplyv na priebeh mnohých ochorení. U ľudí trpiacich na alergie mávajú infekčné ochorenia často ťažší priebeh.

Naše zdravie však môžu – okrem alergií – poškodzovať aj iné látky spájané s plesňami. Určite všetci poznáme ten známy zápach plesne, ktorý sa často vyskytuje v starších domoch. Tento charakteristický odér spôsobujú prchavé látky, ktoré plesne produkujú pri svojom raste. A práve tieto látky môžu poškodzovať sliznice dýchacích ciest, vyvolávať bolesti hlavy, podráždenie pokožky, očí alebo slizníc nosa a krku.

Existujú však aj druhy plesní, ktoré spôsobujú vážne ochorenia, napr. po vdýchnutí spór patogénnych druhov plesní môžu tieto v telesných orgánoch vyklíčiť, čo sa prejaví orgánovými mykózami. Tieto patogénne prejavy môžu vyvolávať aj rôzne kožné ochorenia a zápaly rohovky oka.

Spóry plesní sa nevyskytujú len vonku, ale aj v bytových jednotkách, ktoré už boli plesňami napadnuté. Ak v takomto prostredí človek trvalo žije, riziko ochorení sa ešte zvyšuje.

Plesne sa najčastejšie vyskytujú v nezateplených starých domoch alebo domoch, ktoré boli nekvalitne zateplené. Darí sa im všade tam, kde nájdu vhodné podmienky, v prvom rade vlhkosť a primeranú teplotu. Ich koncentrácia sa zvyšuje v zimnom období, keď je vykurovacia teplota v miestnostiach vyššia ako povrchová teplota stien. Táto asymetria teplôt spôsobuje následnú kondenzáciu vody, najmä na miestach tepelných mostov (napr. kúty, ostenie okien), teda tam, kde vnútorná povrchová teplota obvodových stien klesá pod hodnotu rosného bodu.

Takéto vlhké prostredie je pre šírenie spór ideálne, čo sebou prináša nemalé problémy. Aj preto treba v prípade odstraňovania plesní dodržiavať isté postupy a opatrenia, aby sa nemohli šíriť ďalej. V prvom rade sa plesne nesmú odstraňovať nasucho, ale len mokrou cestou v kombinácii s účinnou dezinfekciou.

Doposiaľ sme hovorili o postupoch a opatreniach, ktoré v boji proti plesniam do istej miety zvládneme aj sami. Také Savo už skúsil kade-kto, ale istotu a účinnú ochranu zaručuje len odborná pomoc a protiplesňový náter.

Sme A SERVIS LIPKA, s. r. o. a naše postupy pri odstraňovaní plesní si overilo už množstvo spokojných klientov. Patríme k odborníkom a s našimi znalosťami a krokmi máte záruku, že sa k vám domov plesne nevrátia.

Plesne odstraňujeme, ako už bolo vyššie povedané – iba mokrým spôsobom. Prípravok Sanatop je účinnou dezinfekciou na ošetrenie stien a fasád. Po ňom nasleduje protiplesňový náter LSG. Táto technológia má veľmi účinné vlastnosti. Ak treba steny pred náterom LSG farebne zjednotiť, ani tento krok nerobí našej firme problém.

Ak sú steny ošetrené protiplesňovým náterom LSG, získali tak ochranu nielen proti vlhkosti, ale aj mikrobiálnemu napadnutiu. Vám už len postačí dodržiavať správne postupy spojené s protiplesňovou prevenciou, ako sú napr. správne vetranie alebo efektívne kúrenie.

Priemerná 4-členná domácnosť  za deň vyprodukuje zhruba 18 až 20 litrov vodnej pary. Toto množstvo zahŕňajú bežné, každodenné činnosti, akými sú sprchovanie, varenie, pranie alebo sušenie bielizne. Avšak aj s takýmito skutočnosťami sa musíme naučiť správne pracovať, aby účinok LSG trval čo najdlhšie a pomohol chrániť naše zdravie pred plesňami.